Hvorfor hælsporer?

 Det vil være super nemt bare …

Se på ultralydsscanning af hælsporen – konstatere inflammation i svangsenen

Konkludere – årsag til smerten i hælsporer er inflammation

Ordinere – inflammationsdæmpende medicin

Blev alle med hælspore kureret med denne kur, så ville alt være godt

Sådan fungerer virkeligeheden bare ikke

Skal vi forstå “hvorfor hælsporer”, så må vi op i helikopterperspektiv

Hvorfor hælspore i helikopterperspektiv?

Det betyder helt simpelt og overordnet – forstå hælsporer i forhold til krav og kapacitet. Bagefter kan der skabes et overblik over, hvilke tilgange hælspore kan forstås ud fra. Når det er klart, kan de enkelte behandlingstiltag defineres.

Hælspore – krav og kapacitet

Er dine hælsmerter forbundet med en overbelastning af hælen, så giver det god mening at se hælsmerte ud fra krav – kapacitet.

Kravet til hælen beskrives med belastning. Det vil sige, hvad udsættes hælen for. Kapaciteten beskriver, hvor stor evne hælen har til at modstå belastningen.

I en situation med overbelastning er kravet til hælen blevet for højt i forhold til kapaciteten. En uhensigtsmæssig situation, hvor al aktivitet, som skaber “av-smerte”, kan kaldes provokerende.

Først når enten kapaciteten i hælen er steget eller belastningen er faldet til et niveau, hvor der ikke er “av-smerte”, kan vi kalde aktiviteterne for en udfordring.

Skal der svares helt overordnet på spørgsmålet “hvorfor hælspore?”. Så er svaret, at kravene er blevet for store i forhold til kapaciteten. Behandlingsmæssigt betyder det, at vi enten skal have sænket kravene til hælen eller øget kapaciteten i hælen. 

HVORFOR HÆLSPORER TRE FORSTÅELSER FOR BEHANDLING

I sundhedssystemet er der tre tilgange, som normalt definerer tankegangen bag behandlinger. Dette gør sig også gældende, når det handler om hælsporer. Derfor kan der let opstå forvirring hos dem, som bliver behandlet. Kan der opstilles flere diagnoser på det samme? Svaret er ja, og det kan illustreres med følgende metafor.

Metafor

Kigger du ud af vinduet, ser du måske en lygtepæl. Flytter du plads i rummet, og kigger du stadig ud af vinduet – så er lygtepælen forsvundet, og nu ser du måske en parkeret bil. Vinduet er hælsporen og din placering er de antagelser, som ligger i din tilgang til behandling af hælspore.

Metabolisk forståelse

Møder du med din hælspore en læge med speciale i reumatologi (= gigt læge), så vil viden og erfaring trække mod en biokemisk forståelse af inflammationstilstand. Svaret vil være – hvad siger blodprøver i forhold til inflammationsmarkører, og hvilke inflammationsdæmpende medicin skal ordineres. Skal der sættes et ord på denne tilgang, så er der tale om en metabolisk forståelse af hælspore.

Strukturel forståelse

Møder du med din hælspore en læge med speciale i ortopædkirurgi (= læge som behandler læsioner i knogler, led og muskler), så vil spørgsmålet være præget af tilgangen: Hvad siger røntgenbillederne, og kan hælsporen opereres for at skabe bedring? Det kan være at løsne svangsenen fra hælknoglen. Skal der sættes et ord på denne tilgang, så er der tale om en strukturel forståelse af hælspore.

Neuromuskulær forståelse

Møder du med din hælspore en fysioterapeut (= fokus på bevægeapparatets funktion), så opstår straks tanker relateret til bevægeanalyse. Hvordan er kroppens belastningsmønstre, og kan vi omlægge bevægelser og påvirke kroppen gennem manuel behandling og træning? Skal der sættes et ord på denne tilgang, så er der tale om en neuromuskulær forståelse af hælspore.

Hvis du ønsker yderligere viden om hælsporer, belyser denne artikel hos HealthLine emnet godt.

 

Hælsporer årsag – kombination af krav-kapacitet og de tre tilgange

I jagten på spørgsmålet “hvorfor hælspore?”, så kan svar findes ved at kombinere krav-kapacitet og de tre tilgange til forståelse. Det giver en oversigt, og ud fra hvad du placerer i de enkelte rum i tabellen, får du forskellige svar på spørgsmålet. Dette åbner for en langt bredere måde at forstå hælspore på – og samtidig en forståelse for sammenhængen mellem de enkelte behandlingstiltag. Er dine hælsmerter forbundet med en overbelastning af hælen, så giver det god mening at se hælsmerten ud fra kapacitet og belastning. Belastning beskriver, hvad hælen udsættes for, mens kapaciteten beskriver, hvor stor evne hælen har til at modstå belastningen.

Hælsporer årsag – Kombination med eksempler

Tiltag som mindsker krav til hælen

Metabolisk forståelse

Omlægning af kost (hælspore relaterer til inflammationsprovokerende elementer i maden og tarmbakteriers restprodukter).

Strukturel forståelse

Såler som aflaster smertepåvirket væv i hælen (hælspore relateret til nedsat stødabsorption i hælens vævsstrukturer).

Neuromuskulær forståelse

Omlægning af holdning og bevægemønster (hælsporer relaterer til bevægemønster med hårdt hælisæt).

Tiltag som øger kapacitet i hælen

Metabolisk forståelse

Inflammationsdæmpende medicin – hælspore relaterer til inflammationstilstand i kroppen, som kommer til udtryk i hælen.

Strukturel forståelse

Operation med frigørelse af svangsenen fra hælknoglen – hælsporer relaterer til manglende elasticitet i svangsenen.

Neuromuskulær forståelse

Manuel behandling for at normalisere muskeltonus i fod og underben – hælsporer relaterer til stramt væv og hypertont muskulatur. 

Nogle tiltag som hælsporer.dk bruger vil have stor effekt og andre mindre eller slet ingen effekt. Denne opsamling af  erfaring sker gennem den daglige klinisk praksis med behandlinger af hælsporer. Erfaringer er dog ikke den ultimative sandhed. Det er her videnskaben kan hjælpe den kliniske praksis til at afgøre, hvad der er sandt, og hvad vi tror, der er sandt. Uanset forståelsesramme på spørgsmålet “hvorfor hælsporer” gælder dog en ting. Det handler om, at skabe heling, som slukker smerter og give mulighed for aktiviteter uden begrænsning fra hælsporen.

Bliv klogere på hælsporer 

Tilmeld dig gratis mailkursus