Hælsporer vægtbæring på hælene

Har du hælsporer, så vil du givetvis også have tendens til at lægge vægten tilbage på hælene, hvilket ikke er særligt hensigtsmæssigt i forhold til heling af hælsmerterne

Hælspore og kropsholdning

 

Hælsporer – kroppens spontane løsning

Din kropsholdning er konstant påvirket af tyngdekraften. Det er bare ikke så tit, at du er bevidst om det. Kroppen skaber en masse løsninger, og langt hen ad vejen er et rigtig gode løsninger.

Når det gælder hælsporer og kropsholdning, så er massemidtpunkt og lodlinje helt central i forståelsen. Har du fået en hælsporer vil dit massemidtpunkt normalt være forskudt bagud i forhold til din understøttelsesflade. Det betyder, at der kommer øget vægt på hælene. Dette vil være mønsteret indtil kroppen har været så plaget af smerte, at du bevidst eller ubevidst vælger en anden bevægelsesstrategi for at holde dig stående i kampen mod tyngdekraften.

Et af de kendetegn i folks kropsholdning, som ofte ses ved hælsporer, er et øget svaj i lænden. Har du hælsporer og er gravid med stor mave, overvægtige med stor mave eller er din krop meget hypermobil, så vil du givetvis genkende denne tendens til øget lændesvaj.

Tyngdekraften er en naturlov, men det er din bevægestrategi absolut ikke. Så der er potentiale til at få slukket dine hælsmerter ved en omlægning af dit kropsholdning- og gangmønster. For at blive lidt skarpere på de faglige begreber er her lidt om massemidtpunkt, lodlinjen og balance- og afværgereaktioner.

Hælspore og kampen mod tyngdekraften

Fra at stille spørgsmålet “hvad er hælsporer?” kan spørgsmålet forsættes med “hvorfor hælsporer?“. For at forstå, hvorfor der kan opstå en øget belastning af hælen og dermed risiko for udvikling af hælsmerter, er det en god ide at kende begreberne massemidtpunkt, lodlinje, understøttelsesflade, kropsholdning, balance- og afværgereaktioner. 

Nøglebegreber til at kroppens reaktion på tyngdekraften

Massemidtpunktet

Alle har sikkert prøvet at balancere en blyant på fingeren. Når det lykkes, er det fordi blyantens balancepunkt (i fagsprog kaldet massemidtpunktet), hviler på en understøttelsesflade. Havde fingeren ikke dannet understøttelsesfladen lige under massemidtpunktet havde tyngdekraften fået blyanten til at falde mod gulvet. Så massemidtpunktet kan forstås som det punkt i blyanten, som afgør, hvordan blyanten bevæger sig i forhold til tyngdekraften.  

Lodlinjen

Lodlinje er den lodrette linje, som går gennem massemidtpunkt og har samme retning som tyngdekraften. Den findes ret enkelt ved at hænge blyanten i en snor, og så vil den udstrakte snor vise lodlinjen. Lodlinjen kan også bruges til at finde massemidtpunktet ved at holde løst på enden af blyanten. Nu vil tyngdekraften trække blyanten ind i en anden position. Denne position vil være kendetegnet ved, at blyantens massemidtpunktet bevæger sig, så tæt på jordens centrum som muligt. Det vil sige, at blyanten først falder til ro, når tyngdepunktet står i lavest mulige position (den eneste grund til at blyanten ikke fortsætter mod gulvet er, fordi du holder fast i blyantens ende). Når blyanten har fundet sin rolige position kan du bruge tyngdekraftens retning, og et sted på denne linje vil du finde massemidtpunktet i blyanten. 

Understøttelsesflade

Når du står med begge fødder på gulvet, så vil understøttelsesfladen være afgrænset af dine fødders kontakt til gulvet og det områder, som ligger mellem fødderne. Tager du en stok i hånden, så vil stokkens kontaktpunkt til jorden øge din understøttelsesflade. For nu vil understøttelsesfladen omfatte både kontaktfladen for begge fødder og stok samt al den flade som ligger mellem fødder- og stokkens kontaktflade. Situationen er en anden, hvis du i stedet for stokken vælger at stå på et ben. Nu er understøttelsesfladen reduceres til kontaktfladen mellem fod og underlag. Dette har en kæmpestor betydning for kroppens kamp mod tyngdekraften. 

 

Balance- og afværgereaktion

Din krop er i en konstant kamp med og mod tyngdekraften. Nogle gange er den til gavn for dig, og andre gange er den en modstander. Tyngdekraften trækker dog hele tiden nedad, så hvis din krop ikke gør et solidt stykke arbejde vil du ende med at ligge på jorden. Dette arbejde i kroppen finder sted både når du sidder, står, løber eller har gang i alle mulige andre aktiviteter. Tænk på alle de kropsreaktioner, som kroppen spontant sætter i gang hver gang, at du flytter lidt på dit massemidtpunkt. Disse kropsreaktioner er meget forskellige, og massemidtpunktet er inden for kroppens understøttelsesflade eller uden for understøttelsesfladen. Kropsreaktioner som udløses, når massemidtpunktet er indenfor understøttelsesfladen, kaldes balancereaktioner. Tilsvarende vil kropsreaktioner som udløses, når massemidtpunktet er udenfor understøttelsesfladen. Fysisk gælder der en regel, når massemidtpunktet først har passeret ud over understøttelsesfladen vil kroppen aldrig kunne lave en reaktion, som fører massemidtpunktet tilbage til den oprindelige understøttelsesflade. Kroppens massemidtpunkt passerer simpelthen point of no return, hvor du enten vil falde eller også må du ændre understøttelsesfladen ved at flytte din krop.

Når tyngepunktet er placeret over understøttelsesfladen er din kropsholdning i balance. Det sker i det begge fødder har kontakt til underlaget. Det vil sige at kroppens spontane reaktioner er balancereaktioner. Når tyngdepunktet er placeret længere til venstre end benene, så  vil du enten vælte eller kroppen vil spontant skabe en afværgereaktion.

Alle mennesker gør hele tiden ubevidst brug af deres erfaringer med tyngdekraften, massemidtpunkter og understøttelsesflader, når kroppen skal bevæge sig. Det er der ikke noget nyt i. Til gengæld har du nu en forståelse for et par nøglebegreber, når du skal forstå, hvorfor der kan opstå hælsporer.

 

Hælsporer gravid

Et af de kendetegn i holdningen, som ofte ses ved hælsporer er et øget svaj i lænden, som inviterer til vægt på hælene. Har du hælsporer og er gravid med stor mave og er din krop meget hypermobil, så vil du givetvis genkende denne tendens til øget lændesvaj.

Tyngdekraften er en naturlov, men det er din bevægestrategi absolut ikke. Så der er potentiale til at få slukket dine hælsmerter ved en omlægning af dit holdning- og gangmønster. Dette er dog en udfordring, når guldklumpen vokser og maven bare bliver større og større

Efter graviditeten vender den normale lodlinje position tilbage i kroppen, og dermed har du lettere ved at ændre dit stå og gangmønster mod mindre belastning af hælen.

Har du brug for  at vide mere om de basale fagbegreber som massemidtpunk, lodlinje og balance- og afværgereaktioner kan du læse om det her og prøve at forstå din egen krop ud fra disse begreber.

Hypermobilitet, graviditet og hælsporer

Under graviditeten vil dine ledbånd blive mere elastisk (fordel under selve fødslen). Dette er en hormonel virkning. Effekten tager af et par måneder efter fødslen. Indtil da vil du være mere smidig leddene. Så oplever du, at dine ankelled bliver mere ustabile, kan det være en årsag i kombination med, at kropsvægten samtidig stiger. Den hormonelle påvirkning kan også skabe problemer med bækkensmerter.

I den sammenhæng vil en del gravide få lidt bedre restitutions eller med andre ord lidt mindre smerte og bedre søvn, når de bruger en ammepude mellem knæ-ankel i sideliggende stilling. Kan du få en bedre søvn, så kan du også bedre håndtere hælsporen.

hælsporer gravid lindring