fbpx
2834 1409

Hælspore og tyngdekraft

Når massemidtpunktet (=balancepunktet) hviler på en understøttelsesflade er der opnået balance.

Hælspore og kampen mod tyngdekraften

For at forstå, hvorfor der kan opstå en øget belastning af hælen og dermed risiko for udvikling af hælsmerter er det en god ide at kende begreberne – massemidtpunkt, lodlinje, understøttelsesflade og balance- og afværgereaktioner. Bruges begreber i forhold til hælsporer bliver en del af kroppens bevægestrategier ret logiske. Så her kommer en beskrivelse af begreberne.

Nøglebegreber til at kroppens reaktion på tyngdekraften

Massemidtpunktet

Alle har sikkert prøvet at balancere en blyant på fingeren. Når det lykkes er det fordi blyantens balancepunkt (i fagsprog kaldet massemidtpunktet) hviler på en understøttelsesflade. Havde fingeren ikke dannet understøttelsesfladen lige under massemidtpunktet havde tyngdekraften fået blyanten til at falde mod gulvet. Så massemidtpunktet kan forstås som det punkt i blyanten som afgør hvordan blyanten bevæger sig i forhold til tyngdekraften.  

Lodlinjen

Lodlinje er den lodrette linje, som går gennem massemidtpunkt og har samme retning som tyngdekraften. Den findes ret enkelt ved at hænge blyanten i en snor, og så vil den udstrakte snor vise lodlinjen. Lodlinjen kan også bruges til at finde massemidtpunktet ved at holde løst på enden af blyanten. Nu vil tyngdekraften trække blyanten ind i en anden position. Denne position vil være kendetegnet ved, at blyantens massemidtpunktet bevæger sig, så tæt på jordens centrum som muligt. Det vil sige at blyanten først falder til ro, når tyngdepunktet står i lavest mulige position (den eneste grund til at blyanten ikke fortsætter mod gulvet er fordi du holder fast i blyantens ende). Når blyanten har fundet sin rolige position kan du bruge tyngdekraftens retning, og et sted på denne linje vil du finde massemidtpunktet i blyanten. 

Understøttelsesflade

Når du står med begge fødder på gulvet, så vil understøttelsesfladen være afgrænset af dine fødders kontakt til gulvet og det områder som ligger mellem fødderne (når du vil finde området mellem fødderne, så gælder at alle punkterne i området skal kunne ligge på en linje trukket mellem et punkt i hver af føddernes kontaktflade). Tager du en stok i hånden, så vil stokkens kontaktpunkt til jorden øge din understøttelsesflade. For nu vil understøttelsesfladen omfatte både kontaktfladen for begge fødder og stok, samt al den flade som ligger mellem fødder- og stokkens kontaktflade. Situationen er en anden, hvis du i stedet for stokken vælger at stå på et ben. Nu er understøttelsesfladen reduceres til kontaktfladen mellem fod og underlag (I denne situation er der ikke noget område uden for fodens kontaktflade til underlaget). Dette har en kæmpestor betydning for kroppens kamp mod tyngdekraften. Konkret hvordan kræver en forståelse for begreberne balancereaktioner og afværgereaktioner, så det får du her. 

Balance- og afværgereaktion

Din krop er i en konstant kamp med og mod tyngdekraften. Nogle gange er den til gavn for dig og andre gange er den en modstander. Tyngdekraften trækker dog hele tiden nedad, så hvis din krop ikke gør et solidt stykke arbejde vil du ende med at ligge på jorden. Dette arbejde i kroppen finder sted både når du sidder, står, løber eller har gang i alle mulige andre aktiviteter. Tænk på alle de kropsreaktioner som kroppen spontant sætter i gang hver gang du flytter lidt på dit massemidtpunkt. Disse kropsreaktioner er meget forskellige om massemidtpunktet er inden for kroppens understøttelsesflade eller uden for understøttelsesfladen. Kropsreaktioner som udløses, når massemidtpunktet er indenfor understøttelsesfladen kaldes balancereaktioner. Tilsvarende vil kropsreaktioner som udløses, når massemidtpunktet er udenfor understøttelsesfladen. Fysisk gælder der en regel, når massemidtpunktet først har passeret ud over understøttelsesfladen vil kroppen aldrig kunne lave en reaktion, som fører massemidtpunktet tilbage til den oprindelige understøttelsesflade. Kroppens massemidtpunkt passere simpelthen point of no return, hvor du enten vil falde eller også må du ændre understøttelsesfladen ved at flytte din krop.

Alle mennesker gør hele tiden ubevidst brug af deres erfaringer med tyngdekraften, massemidtpunkter og understøttelsesflader, når kroppen skal bevæge sig. Det er der ikke noget nyt i. Til gengæld har du nu en forståelse for et par nøglebegreber, når du skal forstå hvorfor der kan opstå hælsporer.

Når tyngepunktet er placeret over understøttelsesfladen er kroppen i balance. Det sker i det begge fødder har kontakt til underlaget. Det vil sige at kroppen spontane reaktioner er balancereaktioner.

Når tyngdepunktet er placeret længere til venstre end benene, så  vil du enten vælte eller kroppen vil spontant skabe en afværgereaktion.

G-EZT6ZPVEF3